Shanghai Colorjet Industry Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $71,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

CJ-UV3560D inkjet printer with 1 pcs Epson DX10/DX7 head.

 

Print size : 35*50cm/13.8*19.7inches ,18cm print height.

 

Ball-screw rail make sure the high precision

 

 

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu